L. Ron Hubbard

Grundlægger af Dianetics og Scientology

”I NÆSTEN ET KVART ÅRHUNDREDE HAR JEG VÆRET BESKÆFTIGET MED EFTERFORSKNINGEN AF DET FUNDAMENTALE I LIVET, DET MATERIELLE UNIVERS OG MENNESKELIG ADFÆRD. ET SÅDANT EVENTYR FØRER ÉN UD AD MANGE MOTORVEJE, GENNEM MANGE BIVEJE, IND I MANGE BLINDGYDER MED USIKKERHED, GENNEM MANGE LAG AF LIVET ...” – L. RON HUBBARD

L. RON HUBBARD

Sådan et eventyr er også det der til sidst førte L. Ron Hubbard til grundlæggelsen af Dianetics og Scientology og således en vej til åndelige højder som ingen havde forestillet sig før. Blandt andre vigtige begivenheder på hans rejse: I juli 1952 blev L. Ron Hubbard den første til videnskabeligt at indkredse, måle og beskrive den menneskelige ånd, mens han objektivt demonstrerede åndeligt potentiale der langt oversteg videnskabelig tanke. Det blev endvidere opdaget at det potentiale var i hvert menneskelige væsens besiddelse og at det var lige så universelt opnåeligt. Derfor beskrev han Scientology som det der opnår alle store religioners mål: At befri sjælen med visdom.

Alt i alt omfatter L. Ron Hubbards værker om Dianetics og Scientology den største sammenhængende redegørelse om menneskesindet og ånden – over 5.000 skrifter og 3.000 indspillede foredrag. Indeholdt deri er svarene på livets dybeste mysterier: tilværelsens gåde, dødens mysterium, virkeliggørelsen af tilstande der end ikke er beskrevet i tidligere litteratur. Fra disse værker kommer også Scientology teknologi om at opdrage børn, rette op på familier, uddanne, organisere og tilvejebringe hjælp i tider med sygdom eller lidelse.

For at alle kan benytte sig af disse teknologier, anviste L. Ron Hubbard at der skulle oprettes Scientology Kirker over hele verden, og således fødtes en verdensomspændende religion. Det er en praktisk religion. Den er anvendelig på alle aspekter af menneskets tilværelse, og det er en religion for her og nu. Men i dens kerne og inden for alle Scientology Kirker ligger denne stående invitation fra dens Grundlægger: ”Vi overrækker dig denne dyrebare gave med frihed og udødelighed – sagligt, ærligt.”

L. Ron Hubbard-serien

Den Komplette Biografiske Profil

Vi præsenterer L. Ron Hubbard-serien, det komplette biografiske opslagsværk: et yderst personligt og grundigt sæt bøger i 16 bind, der fortæller om L. Ron Hubbards usædvanlige liv.

Bøgerne beskriver i detaljer Hubbards imponerende bedrifter langs det utal af veje, han gik på, inklusive den definitive saga om et liv, der er ulig alle andre – og som fortalt gennem en mangfoldighed af arkivdokumenter og aldrig tidligere sete billeder.

Lær L. Ron Hubbard at kende – legenden, arven, mennesket – med den mest omfattende redegørelse om hans liv nogensinde.