Hvordan understøttes Scientology kirker økonomisk?

Af deres medlemmer, akkurat som enhver anden kirke.

Nogle kirker har en ordning med tiende. Andre kræver medlemsbetaling for kirkestol, huslejer, religiøse ceremonier og tjenester. I Scientology kirken giver medlemmerne bidrag for den auditering eller uddannelse, de ønsker at modtage. Disse bidrag er den vigtigste kilde til kirkens økonomiske grundlag, og de finansierer alle kirkens religiøse programmer og dens sociale aktiviteter. Det kræves ikke, at scientologer skal betale tiende eller andre bidrag.

Scientology kirken har ikke opsparet rigdomme og besiddelser gennem flere hundrede år som andre religioner – den må klare sig økonomisk med de midler, den kan tilvejebringe her og nu. Når man tænker på omkostningerne ved at give bare en enkelt times auditering, som kræver højt uddannede auditorer, og de faste udgifter, der er forbundet med at vedligeholde kirkens lokaler, forstår man, at det er nødvendigt med bidrag.

Kirken valgte systemet med bidrag som dens primære metode til at skaffe midler, fordi det er den mest retfærdige metode. De, som bruger kirkens faciliteter mest, bør være dem, der bidrager mest til kirkens fortsatte eksistens. Naturligvis forventes der ingen bidrag fra de medlemmer, der deltager i de kirkelige aktiviteter, der ikke består af auditering eller uddannelse. Det gælder for eksempel for deltagelse i Gruppeauditering, mulighed for at lytte til indtalte foredrag af L. Ron Hubbard, læsning af religionens skrifter i kirkens bibliotek, møder med andre medlemmer af kirken og selvfølgelig de mere traditionelle kirkelige aktiviteter – søndagsandagter, prædikener, vielser, navngivning og begravelser – som alle leveres uden nogen form for bidrag.

Scientologers bidrag holder kirken i live og i gang, finansierer dens sociale programmer, gør Scientology kendt blandt folk, som måske ellers aldrig ville have haft mulighed for at stifte bekendtskab med den, og hjælper med at skabe mere trygge og behagelige omgivelser for alle.