Hvad er Church of Scientology International?

Church of Scientology International (CSI, Den Internationale Scientology Kirke), Scientology kirkens moderkirke, har sit hovedkontor i Los Angeles, Californien. CSI fører tilsyn med alle gejstlige aktiviteter, der udøves af alle Scientology kirker, organisationer og grupper over hele verden, og sørger for, at de individuelle kirker modtager vejledning i deres virke. CSI sørger også for den planlægning og rådgivning, som er nødvendig for at sikre kirkens internationale vækst. 

Gennem CSI’s ledelsesaktiviteter modtager Scientology kirkerne vejledning i at anvende de forskellige Scientology skrifter både teknisk og administrativt. Ud over at sørge for planlægning, ledelse og almindelig støtte til kirkerne i det kirkelige hierarki, sørger CSI også for specielle administrative uddannelsesprogrammer for medarbejdere. Denne uddannelse foregår i den Internationale Uddannelsesorganisation i CSI’s hovedkvarter i Los Angeles.