VERDENSOMSPÆNDENDE OPLYSNING

FREMMER UNIVERSELLE MENNESKERETTIGHEDER

MERE END
6,000
ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER
har indgået partnerskab med
UNITED
FOR
MENNESKE-
RETTIGHEDER
OVER HELE VERDEN

I en verden, hvor folk konstant bombarderes med foruroligende rapporter fra medierne om menneske­rettigheds­krænkelser – lige fra angreb med dødelig giftgas til menneske­smugling, fattigdom og menneskeskabt hungersnød, er der kun få, der forstår deres rettigheder, og endnu færre ved, hvordan de skal håndhæve dem.

I overensstemmelse med en langvarig tradition, hvor der kæmpes for frihed for alle, søger Scientology kirken og dens medlemmer at opnå dette ved at støtte et af de mest vidtrækkende initiativer med undervisning i menneskerettigheder og bred information, nemlig United for Menneskerettigheder og deres program for unge mennesker – Unge for Menneskerettigheder.

Der er to formål med disse almennyttige, ikke-religiøse organisationer: At lære unge mennesker deres umistelige rettigheder og på den måde skabe en betydelig forøgelse af én generations bevidsthed; og at bede regeringer om at indføre og håndhæve FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948, der er verdens førende menneskerettighedsdokument, og kræve undervisning i menneskerettigheder i skoler.

United for Human Rights og Unge for Menneskerettigheder støtter et væld af aktiviteter og uddeler undervisningsmaterialer på 17 sprog, som fremmer dette initiativ på alle niveauer af samfundet. Disse programmer bliver varmt modtaget overalt og anvendes af skoler, kirker, grupper i lokalsamfundet, menneskerettighedsorganisationer, politiet, militæret og offentlige organisationer i hele verden.

MERE END
6,000
ORGANISATIONER OG MYNDIGHEDER
har indgået partnerskab med
UNITED
FOR
MENNESKE-
RETTIGHEDER
OVER HELE VERDEN