PERSONLIG INTEGRITET
AF L. RON HUBBARD

Det, der er sandt for dig, er det, du selv har observeret. Og når du mister det, har du mistet alt.

Hvad er personlig integritet? Personlig integritet er at vide, hvad du ved. Det, du ved, er det, du ved – samt at have modet til at vide og til at sige, hvad du har observeret. Det er integritet, og der findes ingen anden integritet.

Selvfølgelig kan vi tale om ære, sandhed, ædelhed og al den slags – alle disse esoteriske udtryk. Men jeg tror, de alle ville blive dækket meget godt, hvis det, vi virkelig observerede, var det, vi observerede, hvis vi var omhyggelige med at observere det, vi observerede; hvis vi altid observerede for at observere. Og ikke nødvendigvis opretholdt en skeptisk holdning, en kritisk holdning eller et åbent sind – ikke nødvendigvis opretholdt disse ting overhovedet – men helt sikkert opretholder tilstrækkelig personlig integritet og tilstrækkelig personlig tro og sikkerhed på os selv og mod til, at vi kan observere, hvad vi observerer, og sige, hvad vi har observeret.

Intet i Dianetics og Scientology er sandt for dig, medmindre du har observeret det, og det er sandt ifølge din egen observation.

Det er det hele.

L. Ron Hubbard