SØNDAGSSAMLING

Søndagssamlinger er samlingspunkter for et forenet religiøst samfund og frembyder praktiske sandheder, som medlemmer og besøgende herefter kan anvende til at forbedre deres liv. Hver enkelt person er sin egen udødelige sjæl, og ved at deltage i disse tjenester kan han lære sandheden om dette princip at kende. Det er det budskab med inspiration og håb, som hver person tager med sig efter at have deltaget i en søndagssamling.

Scientology kirkens søndagssamlinger består af en læsning af Scientology kirkens trosbekendelse, en prædiken baseret på skrifter af Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard, eller afspilning af et af hans foredrag. Præsten leverer også Gruppeauditering, en form for Scientology åndelig vejledning, hvor hele menigheden deltager, og bekendtgørelser af kirkens arrangementer og aktiviteter. Søndagssamlinger afsluttes altid med en bøn.

Scientology kirkens trosbekendelse

Hver søndagssamling indledes med læsning af Scientology kirkens trosbekendelse. Dette dokument bekræfter kirkens åndelige mål, skitserer kirkens sociale mission og giver medlemmerne mulighed for atter at hellige sig religionen.

Prædikenen

Scientology hævder, at mennesket bestemmer sin egen åndelige fremtid gennem de principper og praksisser, der er indeholdt i religionens skrifter, hans handlinger over for andre og hans overholdelse af reglerne for god opførsel, som de formuleret i Scientology kirkens trosbekendelse. Følgelig omhandler søndagsprædikenen typisk et emne, der har forbindelse med et vigtigt Scientology princip eller praksis, og fremstiller dets relevans i dagligdagen. Præstens endelige mål er, at hvert medlem af menigheden forlader kirken med en større grad af åndelig bevidsthed som følge af de sandheder, vedkommende har lært i løbet af samlingen, samt en øget forståelse for, hvordan man anvender disse sandheder i sit liv.

L. Ron Hubbards foredrag

Scientology kom til verden i det 20. århundrede og er enestående blandt de store religioner i verden i og med, at alle dens skrifter er tro mod de oprindelige skrevne og talte ord. Disse ord er blevet bevaret præcis, som de blev skrevet og sagt – og vil altid være det – takket være den teknologi, vi har til rådighed i denne tidsalder, hvormed scientologer gives sikkerhed for, at deres religion vil forblive ren og fri for ændringer. Hubbard leverede mere end 3.000 foredrag for tilhørere rundt omkring i verden, hvori han detaljeret beskrev sine opdagelser og de forskningsruter, han fulgte for at nå frem til disse. Nogle af disse omfatter avancerede begreber, der henvender sig til den viderekomne scientolog, men mange omhandler de grundlæggende ting i religionen og egner sig til det brede publikum. Ofte udvælges et af disse til afspilning ved en søndagssamling.

Gruppeauditering

Åndelig vejledning, kaldet auditering (fra latin audire, at ”lytte”), udgør den centrale religiøse praksis i Scientology. Det er således kun naturligt, at auditering er en integreret del af hver søndagssamling. Præsten fungerer som auditor for gruppen og leverer auditeringstjenester, der er særligt velegnede for grupper og tilpasset den påtænkte prædiken den dag. Gruppeauditering består af en kommando eller en række auditeringskommandoer (kaldet processer), som kan øge ens bevidsthed og bringe en person i bedre kommunikation med sine omgivelser. Vigtigst af alt: De hjælper personen med at frigøre sig fra negative materielle påvirkninger fra det fysiske univers og dermed blive bedre i stand til at genvinde sin egen åndelige bevidsthed.

Bekendtgørelser

Eftersom scientologer aktivt engager sig i udøvelsen af deres religion, herunder at opfylde Scientologys mål om at gøre denne verden til et bedre sted for hele menneskeheden, deltager mange af dem, der kommer til søndagssamlingen, i velgørende aktivitet, som rækker ud i samfundet – aktiviteter, som Scientology kirker er kendt for. En del af præstens pligter indebærer derfor at informere menigheden om igangværende samfundsprogrammer eller
-aktiviteter, hvori kirken deltager, og at engagere medlemmer af menigheden i, hvordan de kan bidrage til disse aktiviteter.

Bøn

Søndagssamlingen afsluttes med at præsten læser Bøn om Fuldkommen Frihed.