SCIENTOLOGY VÆRKTØJER TIL VELLYKKET ORGANISERING

Med Scientology gennembruddene om organisering kan du hurtigt og let nå dine mål.

Vi erkender alle, at hvis ting var bedre organiserede, ville folk klare sig bedre. Organisering er en væsentlig og ofte manglende faktor i personlig succes. Den er også essentiel for en familie eller gruppe. At opnå sine mål, lige meget hvor store eller små – kræver en viden om organisering.

Kurset Scientology værktøjer til vellykket organisering viser dig, hvordan du disponerer din tid mest effektivt, og hvordan du arrangerer dine aktiviteter i en logisk rækkefølge, så du får ting gjort.

På dette kursus vil du lære:

  • Naturlovene om organisering, og hvordan man bruger dem.
  • Hvor meget du er nødt til at organisere, så du opnår ting med den mindst mulige anstrengelse på kortest mulig tid.
  • Organisationsmønsteret med eksempler og anvisninger for, hvordan man anvender det, så man kan organisere sit liv, sin gruppe eller sin virksomhed.

Når du kender og anvender naturlovene på dette kursus, kan du organisere enhver aktivitet, så du eliminerer forvirring, skaber stabilitet og når dine mål.

”Organisatorisk genialitet består kun af at arrangere rækkefølger af handling og at udpege kanaler for de forskellige typer partikler. Det er alt, hvad det er.”

– L. Ron Hubbard

Før jeg tog dette kursus, vidste jeg ikke rigtigt, hvad organisering var. Jeg vidste bare, at jeg havde brug for det, og at det virkede som om, jeg aldrig kunne få kontrol over tingene. Nu kender jeg grunden! Dette kursus har lært mig den virkelige værdi af organisering og har vist mig vejen ud af konstant at kæmpe for at klare tingene og ikke at præstere tilstrækkeligt.” – G.W.

”Jeg har altid spekuleret på, hvorfor et lille firma fejler. Nu ved jeg det! Her var virkelig noget at se i øjnene for mig, for jeg vidste slet ikke noget om, hvordan man organiserer. Det er ret simpelt. Jeg føler, at jeg med selvtillid kan lede et hvilket som helst område, jeg har lyst til.” – S.M.

Dette kursus er godt! Det er meget grundigt. Du kan rette op på et firma og bringe det op i overflod ved at anvende disse data. Du kan endda redde en organisation, der er ved at bryde sammen. Øvelserne er perfekte. De sikrer, at du ved, at du kan anvende, hvad du lige har lært.” – M.S.

Kurser om tilværelsen: Skabt til let og effektiv forståelse

Når du studerer et Kursus i at forbedre tilværelsen, bruger du noget, der er blevet udviklet i Scientology, som kaldes et ”checksheet”. Hvert trin på kurset er opført i rækkefølge, og man afmærker dem, efterhånden som man bliver færdig med dem. Dette gør det muligt for hver eneste studerende at studere i sit eget optimale tempo.

Kursets længde er 5 dage deltid.

Tilmeld dig kurset Scientology værktøjer til vellykket organisering
SCIENTOLOGY KURSER TILBYDES DAGLIGT

Scientology Kurser i at forbedre tilværelsen leveres af uddannede specialister i Scientology organisationer rundt om i verden.

Vores Kirke leverer alle former for Dianetics og Scientology introduktionsservice. De omfatter aften- og weekend-seminarer, som giver et overblik over grundlæggende principper og deres anvendelse i livet.