Hvad står Scientology symbolet, ”S’et” og de to trekanter for?

”S” står for Scientology. 

Den nederste trekant hedder ARC-trekanten (udtales som separate bogstaver A-R-C). A står for affinitet, R står for realitet og C står for kommunikation (fra det engelske Communication). Det første hjørne af trekanten er affinitet, hvilket er graden af at holde af eller graden af kærlighed til nogen eller noget. Realitet er det andet hjørne og er grundlæggende set enighed. Det tredje hjørne er kommunikation, defineret som udvekslingen af ideer mellem 2 mennesker. Alle disse tre indvirker på hinanden. Uden nogen form for at holde af og uden nogen form for enighed er der ingen kommunikation. Uden kommunikation og uden nogen basis for affinitet eller følelsesmæssig respons kan der ikke være nogen realitet. Uden noget grundlag for enighed og uden kommunikation kan der ikke være nogen affinitet. Og når et af hjørnerne af denne trekant forbedres, forbedres de to andre ligeledes. Disse tre uafhængige faktorer giver tilsammen forståelse og udtrykkes i form af en trekant. ARC er et grundlæggende princip i Scientology religionen. 

Den øverste trekant hedder KRC-trekanten (udtales som separate bogstaver K-R-C). K står for viden, R står for ansvar og C står for kontrol (fra engelsk: Knowledge, Responsibility, Control). Ligesom ARC-trekantens punkter indvirker disse tre også på hinanden. Når ét hjørne af KRC-trekanten hæves, så hæves de to andre også.