Har Scientology en opfattelse af Gud?

I allerhøjeste grad. I Scientology er opfattelsen af Gud udtrykt som den ottende dynamik – tilskyndelsen til at eksistere som uendelighed. Den identificeres også som Det Højeste Væsen. Som den ottende dynamik befinder Gud sig øverst på skalaen med hensyn til universel overlevelse i henhold til opfattelsen i Scientology. Som L. Ron Hubbard skrev i bogen Videnskaben om overlevelse:

”Ingen kultur i verdenshistorien, bortset fra de i bund og grund fordærvede og uddøende, har undladt at bekræfte eksistensen af et Højeste Væsen. Det er en empirisk kendsgerning, at mennesker uden en stærk, varig tro på et Højeste Væsen er mindre duelige, mindre etiske, og mindre værdifulde for sig selv og samfundet ... Ud fra observation kan det konstateres, at et menneske uden en fast tro snarere er en ting end et menneske.”

Modsat religioner med jødisk-kristen oprindelse har Scientology kirken ikke nogen fastsatte trossætninger angående Gud, som den pålægger sine medlemmer. Som med alt, hvad den står for, beder Scientology ikke den enkelte om bare blindt at tro. Snarere, efterhånden som ens niveau af åndelig bevidsthed stiger gennem deltagelse i Scientology auditering og uddannelse, opnår man sin egen sikkerhed på hver dynamik. Derfor er det kun, når den Syvende Dynamik (den åndelige) er realiseret i sin helhed, at man vil opdage og komme til en fuld forståelse af den Ottende Dynamik (uendelighed) og ens forhold til det Højeste Væsen.