Hvordan satte L. Ron Hubbard sig ud over det reaktive sind, når andre ikke kunne?

Han anvendte de principper, han havde fundet, på sig selv.