Hvad går Scientologys søndagssamling ud på?

Søndagssamlinger er midtpunkter i et forenet religiøst samfund. Scientology servicer tilbyder desuden sandheder, der fungerer, og som menighedsmedlemmer og besøgende derefter kan anvende til at forbedre deres liv. Ved at deltage i disse servicer kan man yderligere komme til at opleve sandheden om ens eksistens som en udødelig sjæl. Det er budskabet med inspiration og håb, som hver person går med efter at have deltaget i en Scientology søndagssamling.

Scientology kirkens søndagssamling består af en oplæsning af Scientology kirkens trosbekendelse, en prædiken baseret på skrifter fra Scientologys grundlægger L. Ron Hubbard eller afspilningen af et af hans indspillede foredrag. Kirkerne har også udøvelsen af Scientologys åndelige vejledning, hvor hele menigheden deltager, samt bekendtgørelser af kirkens arrangementer og programmer. Søndagssamlinger afsluttes altid med en bøn.

Scientology kirkens trosbekendelse

Hver søndagssamling begynder med oplæsningen af Scientology kirkens trosbekendelse. Dette dokument stadfæster kirkens åndelige mål, understreger kirkens sociale mission og giver medlemmerne en mulighed for at forstærke deres engagement i religionen.

Prædikenen

Scientology hævder, at mennesket bestemmer sin egen åndelige fremtid gennem de principper og praksisser, der er indeholdt i religionens skrifter, dets handlinger over for andre og dets overholdelse af reglerne for god opførsel, som de er formuleret i Scientology kirkens trosbekendelse. Som følge deraf omhandler prædikenen typisk et emne, der er forbundet med et vigtigt Scientology princip, og udforsker dets relevans for hverdagslivet. Præstens endelige mål er, at hvert medlem af menigheden forlader kirken med en større grad af åndelig bevidsthed som et resultat af de sandheder, der er indeholdt i servicen og en forøget forståelse af, hvordan man anvender disse sandheder i hans eller hendes liv.

Foredrag af L. Ron Hubbard

Eftersom Scientology religionen blev født i det tyvende århundrede, er denne religion enestående blandt de største religioner i verden, idet alle dens skrifter er tro mod grundlæggerens oprindelige skrevne og talte ord. Disse ord er blevet bevaret, præcist som de blev nedskrevet og talt – og vil altid være det – takket være den teknologi der er til rådighed på dette område. L. Ron Hubbard leverede mere end 3.000 foredrag over hele verden. Disse foredrag beskriver i detaljer hans opdagelser og den forskningsvej, han gik, og mange tager fat på grundlæggende ting i Scientology. Ofte udvælges et af disse foredrag og afspilles under søndagssamlingen.

Gruppeauditering

Åndelig vejledning, som kaldes auditering (fra det latinske audire, at ”høre eller lytte”), er den centrale religiøse praksis i Scientology. Således er det kun naturligt, at auditering er en integreret del af hver søndagssamling. Præsten fungerer som auditor for gruppen og leverer auditering, der er særligt velegnet for grupper og tilpasset dagens prædiken. Gruppeauditering består af en kommando (instruktion) eller en række auditeringskommandoer, som kan øge ens bevidsthed og bringe en person i bedre kommunikation med sine omgivelser. Hvad der er vigtigst er, at de hjælper personen med at gøre sig selv fri af negative materielle påvirkninger fra det fysiske univers og at blive bedre i stand til at genvinde sin egen åndelige bevidsthed.

Bekendtgørelser

Da scientologer aktivt er engagerede i udøvelsen af deres religion, herunder at opfylde Scientologys mål om at gøre denne verden til et bedre sted, deltager mange af dem, der kommer til søndagssamlingen, i velgørende aktiviteter, der rækker ud i samfundet, som Scientology kirker er kendte for. En del af præstens opgaver er at informere menigheden om igangværende programmer i samfundet, som kirken tager del i, og engagere menighedens medlemmer i at deltage.

Bøn

Søndagssamlingen afsluttes med oplæsning af Bøn for fuldkommen frihed.