Hvad udretter Scientology?

Scientology lægger vægt på anvendelsen og brugbarheden af dens principper og teknikker. Når de praktiseres korrekt, gør Scientology én i stand til at udvikle sig på alle livets områder – både på det åndelige og det verdslige plan. Scientology henvender sig til den enkelte og tilvejebringer større lykke og selvsikkerhed ved at forøge ens bevidsthed og evner. Scientology adskiller sig fra andre religiøse filosofier ved at tilvejebringe de midler, med hvilke man effektivt kan løse de problemer og situationer, man selv og andre står over for i tilværelsen.

En grundlæggende antagelse i Scientology er, at mennesket grundlæggende set er godt, og at han kan forbedre tilstande i livet. Scientology kan dog ikke love at udrette noget i sig selv. Kun den enkelte kan tilvejebringe sin egen forbedring ved at anvende det, han lærer i Scientology på sig selv og andre omkring ham.