OM PROGRAMMET

APPLIED SCHOLASTICS
ET GLOBALT CENTER FOR

STUDIETEKNOLOGI

Allerede i halvtredserne erkendte L. Ron Hubbard, at der var problemer med uddannelsessystemet. Han begyndte at arbejde med at udvikle en løsning på problemet – en egentlig ”teknologi” til indlæring med hvilken man vil kunne mestre et hvilket som helst emne. Disse gennembrud inden for uddannelse er tilsammen kendt under navnet studieteknologi. Studerende i alle aldre og på ethvert uddannelsesniveau bliver udstyret med det redskab, der oftest mangler inden for moderne uddannelse – evnen til at lære hvordan man lærer.

Hubbard beskrev, hvor meget det betyder at overvinde denne uddannelsesmæssige udfordring:

”Målet i ethvert samfund, der tager fat på uddannelsesproblemet, er at øge evner og initiativ samt hæve det kulturelle niveau og dermed overlevelsesniveauet i det samfund.”

GODT
1.000
APPLIED
SCHOLASTICS-
grupper
VIRKER I
72
LANDE

I 1960’erne udgav Hubbard en serie foredrag om sin forskning inden for det omfattende emne, som studie og indlæring er. Fordi disse opdagelser var relevante for så mange, blev de hurtigt taget i brug i Scientologys organisationer.

Lærere indførte dem også i almindelige skoleklasser og med målbare forbedringer i de studerendes indlæringsevne. I 1971 oprettede en skolelærer den første undervisningsorganisation med speciale i anvendelsen af studieteknologi.

Applied Scholastics blev grundlagt i Los Angeles det følgende år, og her lever og ånder man for samarbejdet med myndigheder og skoler verden over om indførelse af denne teknologi i undervisningen.

I mere end tre årtier var det stort set en græsrodsbevægelse – et initiativ fra undervisere der i Applied Scholastics var forenet i deres arbejde for at indføre studieteknologi i skoler og på universiteter. I dag samarbejder Applied Scholastics på verdensplan med skoler, undervisningsprogrammer og vejledergrupper.

For at imødekomme den internationale efterspørgsel efter studieteknologi åbnede Applied Scholastics i 2003 et uddannelsescenter med tilhørende kollegium ved Spanish Lake, nær St. Louis i Missouri, USA. Dette 40 hektar store center, der ligger ca. 3 km fra Mississippi- og Missouri-flodernes sammenløb, er det internationale hovedkvarter for Applied Scholastics og den første læreanstalt for studieteknologi.

Hvad er studieteknologi? Hubbard opdagede i sin research den største hindring for en studerendes indlæring. Fordi de ikke har en teknologi til, hvordan man studerer, forhindres deres evne til at huske kendsgerninger og bruge dem effektivt. Her kommer hans opdagelse af det, man kalder de tre studiebarrierer, ind i billedet. I studieteknologi, eller studietech – som det hedder i daglig tale – finder man de præcise metoder til at overvinde disse indlæringsproblemer. Den første barriere er:

■ Mangel på masse (den fysiske genstand) i det, der studeres

Hvis man forsøger at forstå, hvordan en bil, en computer eller et solsystem fungerer og virker, kan den skrevne tekst og det talte ord ikke erstatte selve tingen. Har man ikke den ting, ordet beskriver, kan det hæmme al forståelse. Den studerende vil føle sig mast, anspændt, rundt på gulvet, ret udslukt eller vil kede sig, hvis emnets masse ikke er en del af studiet.

■ Man går for hurtigt frem i studiet

Når eleven endnu ikke mestrer de indledende færdigheder, og man går videre til mere komplicerede eller detaljerede trin, kan eleven føle sig ret forvirret eller have den følelse, at det kører rundt for ham (sejler eller svajer som om man er ved at falde). Når man taler om ”manglende elementære færdigheder” eller ”utilstrækkelig grundlæggende fagkundskab,” er det denne studiebarriere, der er tale om.

■ Et ord som ikke er forstået, eller som er forstået forkert

Den tredje – og vigtigste – barriere er det misforståede ord. Et misforstået ord er et ord, der ikke er forstået eller et ord, der er forkert forstået. Går man videre, efter at et ord ikke er forstået eller er forstået forkert, bliver den studerende helt blank i forhold til det, der kommer lige efter. Det kan resultere i, at den studerende føler sig helt blank eller udkørt, bliver fraværende og efterfølgende kan få en følelse af at være nervøs og opbragt.

OVER
135
TUSINDE
UNDERVISERE
uddannet
af
APPLIED
SCHOLASTICS

Lærere og ledere fra offentlige og private skoler, studievejledere, virksomhedskonsulenter og uddannelseskonsulenter fra hele verden kommer til Applied Scholastics i Spanish Lake for at få uddannelse i studieteknologi. Her er mange kurser til videregående studier eller efteruddannelse med merit – både for kostelever og som fagstudier i dagtimerne.

Spanish Lake tilbyder også en hel liste af kurser og workshops i specifikke sider af studietech samt kurser i teknikker, der gør de studerende i stand til at blive mere ansvarlige og selvstændige og giver dem mere selvtillid.

Applied Scholastics har uddannet godt 135.000 undervisere fra 42 nationer, og de har efterfølgende bragt studieteknologi videre til millioner af kolleger og studerende.