OM PROGRAMMET

AUDIOVISUELLE ELEMENTER DER GØR
MENNESKERETTIGHEDERNE LEVENDE

HISTORIEN
OM MENNESKE-
RETTIGHEDER
Prisbelønnet film
TELLY AWARD
BRONZEMEDALJE
CLEARWATER FILM FESTIVAL AWARD
BEDSTE DOKUMENTARFILM
AURORAPRISEN
PLATINVINDER
BELFAST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AWARD
HOVEDPRISEN
THE COMMUNICATOR AWARD
AWARD OF EXCELLENCE

Filmen Historien om Menneske­rettigheder er en væsentlig faktor i den oplysningskampagne om menneskerettigheder, som præsenterer seere i alle aldre for deres mest fundamentale friheder.

Historien om Menneskerettigheder er en kort, imponerende film, som definerer et af verdens mest misforståede emner. Den appellerer til mennesker i alle aldersgrupper med en 10-minutters rejse gennem menneskerettighedernes historie, og højdepunktet er underskrivelsen af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i De Forenede Nationer i 1948.

Filmen fik premiere ved det internationale topmøde om menneskerettigheder i Genève for et publikum, der bestod af ambassadører fra De Forenede Nationer, embedsmænd, menneskerettighedsfortalere og unge delegerede fra 30 lande.

Kortfilmen er meget brugt af undervisere, samfundsledere, menneskerettighedsaktivister og andre; den når ud til millioner af seere gennem amerikanske tv-kanaler som Biography Channel, History Channel, Discovery Channel, The Learning Channel m.m. og også gennem europæiske, afrikanske og asiatiske kanaler.

”De grupper af studerende, jeg har vist Historien om menneskerettigheder, fandt den meget inspirerende. De opfattede den som en inspirationskilde til at ændre deres sociale samvittighed og blive mere involverede i deres lokale grupper. Det endelige budskab i videoen og hæftet er, at menneskerettigheder starter med den enkelte og hjemme hos folk som dem selv, og det budskab tog de virkelig til sig.” – Ressourceudvikler i Det Etiopiske Råd for Udvikling af Samfundet

Historien om menneskerettigheder er en fantastisk video. Den giver på meget kort tid et imponerende overblik over, hvordan menneskerettigheder er blevet til, hvor vigtige de er og deres historie. De er ikke af nyere dato, men har udviklet sig gennem mange tusinde år. Den information er meget værdifuld for vore praktikanter, fordi den viser det grundlag, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne bygger på.” – Politiinspektør, Canada

”Materialet indgår nu i et kursus om menneskerettighederne og grundloven, som jeg underviser i. Dvd’en er et særdeles vigtigt redskab, som giver en øget erkendelse af, hvor vigtigt det er at skabe en kultur baseret på menneskerettigheder.” – Universitetsprofessor

Unge for Menneskerettigheder og United for Menneskerettigheder fandt, at der var behov for effektive undervisningsmidler af høj kvalitet, og forsynede tusindvis af lærere i hele verden med undervisningsmateriale. Materialet gives gratis til lærere og undervisere ved skoler, fagskoler og universiteter samt til menneskerettighedsorganisationer, lovgivere, diplomater og embedsmænd fra FN.

Undervisningsmidlerne inviterer de studerende til aktivt at deltage, og eftertrykket er lagt på at gøre dem i stand til at forbinde det, de lærer, med deres hverdag, og at bruge det der.

UNDERVISNINGSPAKKEN INDEHOLDER 24 EKSEMPLARER AF HÆFTERNE, INFOANNONCERNE OG FILMEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE SAMT LÆRERVEJLEDNINGEN

Undervisningsmaterialerne fra Unge for Menneskerettigheder og United for Menneske­rettigheder udgør kernen i et omfattende program, der lærer studerende i alle aldre om menneskerettigheder.

Unge for Menneskerettigheders undervisningspakke indeholder følgende:

Unge for Menneskerettigheders lærervejledning, som indeholder læseplaner, aktiviteter og idéer til aktivering af eleverne i undervisningen. Korte biografier af berømte humanister giver klare eksempler på, at menneskerettighederne bliver brugt i praksis.

Historien om menneske­rettigheder-filmen definerer menneskerettigheder ved at fortælle den dramatiske beretning om deres historie og udvikling.

Informationsvideoerne ”30 rettigheder – 30 annoncer”

Hæftet Hvad er menneskerettigheder? 24 eksemplarer af hæftet til brug for hver enkelt studerende i undervisningen.

United for Menneskerettigheder har materiale, der er specielt beregnet til voksenundervisning eller selvstudium: Undervisningsmappen ”Gør menneskerettighederne levende,” der har sin egen undervisningsvejledning og omfatter de væsentligste dokumenter om menneskerettigheder; information om hvordan man klager, når man vil gøre noget ved overtrædelser af menneskerettighederne og en liste over humanitære og menneskeretlige organer. Informationsvideoerne, Historien om menneskerettigheder og eksemplarer af det tilhørende hæfte er også med i materialet.

MERE END
150
TUSIND
SÆT
– sendt til –
undervisere, menneskerettigheds­grupper og menneske­rettigheds­organer

Sponsoratet fra Scientology Kirken har gjort det muligt for tusinder af undervisere rundt om i verden at få materialet stillet til rådighed. Hvilket udbytte de og deres studerende har haft af materialet, kan underviserne og de studerende bedst selv give udtryk for.

”Jeg har indtil videre gennemført de første 2 lektioner i jeres vejledning til undervisningen. Denne undervisning er det eneste, mine elever tigger og beder om. Det er svært at finde godt materiale til underskolen – som oftest er de på ’babyniveau’ – men materialet her passer til klassetrinnet og fanger stensikkert elevernes opmærksomhed. Jeg har bemærket, hvor meget mere bevidste mine elever er om hinandens følelser, og de er begyndt – for visses vedkommende er det faktisk første gang – at være bevidste om deres egne rettigheder som mennesker.” – Lærer på underskoleniveau, USA

”Jeg føler, at dette program påvirker mig ved at skabe en dybere respekt for menneskerettighederne. Fra nu af vil jeg føle mere indleven i og respekt for andres rettigheder, og jeg vil ændre, hvordan andre tænker med hensyn til, hvad vi har fortjent.” – Elev, 14 år