RESULTATER AF AT INDFØRE
PROGRAMMET

Det mest effektive våben i kampen mod stoffer og stofmisbrug er undervisning. Scientology kirker og deres medlemmer arbejder sammen med ligesindede grupper og enkeltpersoner om at skabe en mærkbar ændring i verdens narkoproblemer.

På grund af undervisningsmaterialernes effektivitet og de resultater, programmets aktiviteter skaber, uanset hvor de er blevet taget i brug, så skaber Sandheden om stoffer-kampagnen respekt og får støtte fra lærere, sundhedspersonale, skolevejledere, politibetjente, samfundsledere, embedsmænd, elever og forældre.

Statistikkerne taler for sig selv:

Indtil nu bruger over
1.200
organisationer, politi- og myndigheds-kontorer rundt om i verden Sandheden om stoffers pensum og materialer.
10.000
skoler bruger Sandheden om stoffers pensum og materialer.

Programmets effektivitet afspejles også af, at der er en konstant forøgelse af antallet af unge mennesker, der anvender disse materialer og deler sandheden om stoffer med deres venner og familier.

På den måde har Sandheden om stoffer-programmet været med til at skabe grobund for en holdning hos unge, som gør dem i stand til at holde sig væk fra stoffernes ødelæggende virkning.

Omkring 1.200 organisationer, politi- og offentlige myndigheder i 180 lande arbejder nu sammen med scientologer om at bekæmpe brugen af stoffer ved at bruge Sandheden om stoffer-undervisnings-programmet, der sponseres af Kirken. Her er et uddrag af anerkendelser og udtalelser fra dem, der har oplevet resultaterne.

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Som en respons på de mange tiltag til forebyggelse af stofmisbrug, hvor scientologer i Taiwan havde været initiativtagere, overrakte landets indenrigsministerium den nationale Religious Excellence Award til Scientology kirken.

Med dette brev indgår Undervisningsministeriet fra Den Demokratiske Republik Congo et partnerskab med Stiftelsen for en Stoffri Verden om at implementere Sandheden om stoffer-programmet over hele landet og især i skolerne. Vi satser på, at dette partnerskab kan være med til at forhindre brugen af og den ødelæggende indflydelse fra stoffer på skolerne. – Minister for Grundskole- og Erhvervsuddannelser, Den Demokratiske Republik Congo

Med dette brev vil jeg gerne udtrykke min store taknemmelighed for Sandheden om stoffer-kurset, som medlemmer af vores koordineringsprogram for sikkerhed på skolen deltog i. Det har været en stor hjælp i forhold til at gøre de workshops, vi leverer til skolerne i Mexico City om forebyggelse af stofmisbrug, professionelle. Alle vores medlemmer har fået større viden om emnet og har først og fremmest fået opklaret mange af deres spørgsmål og usikkerheden om, hvordan man giver disse workshops til elever, forældre og lærere.

Jeg vil også gerne takke jer for det materiale, I har givet os; det er et bevis for, hvor værdifuld jeres stiftelse er. Det bliver brugt til at nå ud til folk, som nu har gavn af de workshops, der bliver givet i Mexicos skoler. Mange tak og jeg ser frem til fortsat at arbejde sammen med jer. Jeg giver jer mine venligste hilsener. – Underdirektør, Enheden for Sikre Skoler, Mexico City, Mexico

POLITIET

Efter at have modtaget og set materialerne igennem, besluttede jeg mig til at bruge Sandheden om stoffer-videoerne i mine foredrag om stoffer for min ottende klasse. I år så eleverne afsnittene om cannabis, kokain, heroin, lsd, receptpligtig medicin og smertestillende midler samt introduktionen og ”Det sidste ord”. Eleverne var meget interesserede i Sandheden om stoffer-videoerne, og de fleste klasser spurgte med det samme, om vi skulle se flere videoer den dag. Det, de fhv. narkomaner siger, gør det budskab, jeg prøver at få over til eleverne, troværdigt på en måde, som en politimand aldrig vil formå. – Detektiv, politiet i New Jersey, USA

Programmets materialer og dvd’en var utroligt effektive, og de studerende og medarbejderne bad om at få mere tid til at se programmet. Oplevelsen var så stærk, at politiet blev inviteret af de lokale skoler i området til at komme og levere Stoffri Verden-programmet. – Betjent fra lokalpolitiet, USA

SAMFUNDSLEDERE

Dette er et kæmpe bidrag, et af de største bidrag Scientology har givet, og der er ikke andre, som har forsøgt. – Vicepræsidenten, Asian American Economic Development Enterprises, USA

Jeg er præst i en kirke, senator og medlem af Pinsebevægelsen. Når jeg har bedt Scientology komme og hjælpe os og lære os noget – lære de unge noget og give os noget information – så kommer de, så er de her. – Senator for staten New York, USA

Sandheden om stoffer-materialerne vil have så kraftig en virkning, at det vil skabe dønninger i hele Amerika. Dette program er løsningen på den globale epidemi. Jeg så gerne, at det blev obligatorisk for skolebørn over hele Amerika at gennemgå Sandheden om stoffer-pensummet. – Formand, International Faith-Based Coalition, USA

VI SYNES, AT JERES INFORMATION OG MATERIALER om VIRKNINGERNE AF SKADELIGE STOFFER er HELT UVURDERLIGE og MEGET LETFORSTÅELIGE

Jeg skriver dette brev til støtte for jeres organisation, da vi har anvendt og uddelt jeres hæfter og dvd’er i adskillige år som en del af det arbejde, vi udfører i lokalsamfundet. Vi synes, jeres information og materialer om virkningerne af skadelige stoffer er helt uvurderlige og meget letforståelige, især for unge mennesker i vores lokalområde. – Maori Wardens Association, New Zealand

Sandheden om stoffer-kampagnen er essentiel for de underprivilegerede i vores kommune. I og jeres frivillige har tålmodigheden og tiden til at komme og uddele Sandheden om stoffer-hæfterne i min kommune og hjælpe folk. Rådsmedlemmerne og jeg er meget stolte over det arbejde, som de frivillige fra Sandheden om stoffer har udført for at få ryddet op i området og med at uddele informationshæfter. Jeg håber, at alle kommuner, når de ser, hvad I har udrettet, vil benytte sig af det, I har at tilbyde. I gør et fantastisk stykke arbejde. Folk bør virkelig takke jer. – Ward Chair, England

Dette er et enestående initiativ mod brugen af stoffer, som giver håb om og hjælp til, at vi kan gøre en ende på den verdensomspændende tragedie, som stofmisbrug er. – Formand, Police Clergy Council, USA

UNDERVISERE

Jeg vil gerne endnu engang takke jer for hele Sandheden om stoffer-programmet. Jeg indledte hver undervisningstime med at spørge eleverne, hvorfor folk tager stoffer, og så råbte de: for at være som de andre, flygte, slappe af, fordi de keder sig, for at føle sig voksne, gøre oprør eller bare for at eksperimentere. De blev klar over, at meget af det, de hører om stoffer på gaden, er løgn, og det skyldes for en stor del jeres program. Vi er vilde med det. – Lærer, USA

Videoerne og PSA’erne gør elevernes og de unges overvejelser om deres egne erfaringer med stoffer realistiske. Videoernes kvalitet og indhold holder eleverne engagerede og interesserede. Den gratis undervisningspakke, som indeholder pensum, video og et hæfte om hvert stof, gør det let at bruge dem i undervisningen. – District Resource Health/Physical Education, USA

Jeg må sige, at det Sandheden om stoffer-pensum, jeg har brugt gennem det sidste års tid, er det bedste og mest omfattende, jeg nogensinde har brugt. Dvd’en i kombination med brochurerne og timeplanerne har gjort det muligt for mig at præsentere information om stoffer på en måde, som virkelig har fanget elevernes opmærksomhed. Jeg viser mange forskellige videoer og dvd’er i løbet af året, men denne dvd er den eneste, som eleverne beder om at se igen. – Sundhedsunderviser, USA

Tak, fordi I tilbyder dette enestående materiale til skolen helt gratis. Jeg kan slet ikke sætte tal på, hvor effektivt programmet har været og vil være. – Sundhedsunderviser på gymnasieniveau, USA