AKTIVITETER I SAMFUNDET

SANDHEDEN OM STOFFER
ET BUDSKAB TIL HELE VERDEN

Velorganiserede aktiviteter med frivillige i 180 lande har resulteret i uddelingen af 50 millioner hæfter til forebyggelse af stofmisbrug og i titusindvis af lokale aktiviteter med det formål at højne bevidstheden om stoffer.

Programmet er effektivt, når det handler om at forebygge brugen af stoffer. Dem, der er blevet informeret, kan modstå pres fra deres jævnaldrende, og mange vælger helt at lade være at eksperimentere med stoffer.

Og der er et andet resultat: Når personer, især unge mennesker, selv lærer sandheden om stoffer at kende, ønsker de naturligvis at give den viden videre til deres venner og bekendte. Og dermed fortsætter programmet og dets aktiviteter med at sprede sig fra person til person, lokalsamfund til lokalsamfund.

Sandheden om stoffer-kampagnens mange forskellige aktiviteter og events har hver især vist sig at være effektive til at reklamere for et stoffrit liv og gøre det populært. For at engagere og støtte så mange som muligt er aktiviteterne enkle og designet til, at alle aldersgrupper kan deltage. Først og fremmest er de effektive i at bringe sandheden om stoffer til millioner.

Frivillige sætter informationsborde op i velbesøgte byområder og gør her de mange fodgængere opmærksomme på kendsgerningerne gennem distribution af hæfter, visninger af PSA’erne, informationsforedrag, underskrivning af løfter om ikke at ville tage stoffer og underholdning fra musikere, akrobater og andre entertainere.

NÅR ENKELTPERSONER, ISÆR UNGE MENNESKER, finder ud af SANDHEDEN OM STOFFER, vil de NATURLIGVIS gerne GIVE den INFORMATION videre til ANDRE.

I Frankrig er omkring 10 millioner hæfter om stoffer i løbet af de sidste tyve år blevet uddelt direkte til folk samt distribueret ved events til forebyggelse af stofmisbrug, og det har bidraget til at øge befolkningens bevidsthed om stoffer.

Lokale forretninger støtter kampagnen ved at give informationshæfterne til deres kunder og ansatte og hænge plakaterne op i deres vinduer.

Essay- og plakat-konkurrencer anerkender de bedste forslag til, hvordan man får budskabet om at leve et stoffrit liv ud. Den type konkurrencer organiseres i skoler, ungdomsklubber og kulturcentre for at øge bevidstheden om stoffer og for at få flere til at deltage i aktiviteter, der gør det populært at leve et liv uden stoffer. Essays og plakater, inklusive vindernes, udstilles på skoler, i kulturcentre og kirker.

Stoffri ungdomsklubber er et andet effektivt redskab til at fremme en stoffri livsstil. De bliver etableret med et simpelt budskab: Find ud af sandheden om stoffer. Medlemmerne af klubben uddeler Sandheden om stoffer-materialer til deres venner, klassekammerater og naboer og opmuntrer dem til at underskrive et løfte om at leve et liv uden stoffer.

Frivillige holder foredrag om stoffer på skoler til alle klassetrin ved at bruge informationen i Sandheden om stoffer-hæfterne og public service-meddelelserne.

Unge mennesker fortæller om deres aktiviteter med at undervise i farerne ved stoffer på lokal-tv og i radioen.

Stoffri-koncerter gør det populært at leve et liv uden stoffer ved hjælp af musik, bannere, t-shirts og uddeling af hæfter.

Stoffri-maratoner, cykelture og andre sportsbegivenheder er blevet en tradition i mange områder, hvor organisatorerne får støtte fra atleter og folk fra underholdningsbranchen og får sponsering fra både små firmaer og store selskaber. Aktiviteterne rundt om i verden er lige så forskellige, som de områder, hvor de finder sted:

OVER
50
MILLIONER
SANDHEDEN OM
STOFFER-
hæfter
ER BLEVET UDDELT
I
180
LANDE

■ Byrådsmedlemmer deltager i indsamlingen af løfter om at leve et liv uden stoffer i Kaohsiung, Taiwan.

■ Frivillige fra Sandheden om stoffer-gruppen i London bruger De Forenede Nationers dag mod stofmisbrug til at uddele hæfter, få folk til at underskrive løfter om ikke at tage stoffer samt at holde foredrag.

■ Schweiz fejrede 20-års jubilæet for sin undervisningskampagne med uddeling af hæfterne over hele landet.

■ I Frankrig har Sandheden om stoffer-kampagnen kørt i 20 år med millioner af hæfter uddelt i byer over hele landet. Det har bidraget til et betydeligt fald i anvendelsen af hash blandt unge efter to årtier med et stigende forbrug.