SAMARBEJDE OM AT HJÆLPE
FRIVILLIGE HJÆLPERE OG FRIVILLIGE NØDHJÆLPSORGANISATIONER YDER EN AKTIV INDSATS UNDER KATASTROFER

Frivillige hjælpere, der arbejder sammen med andre frivillige nødhjælps­organisationer (VOAD), rykkede ud ved tornadoerne i Oklahoma, orkanen Sandy og bombningerne under Bostons maratonløb. Frivillige Hjælpere indtager ledende stillinger i forskellige delstaters VOAD’er. I Washington, D.C., sidder der en scientolog i den nationale VOAD-bestyrelse, som også er formand for D.C.-afdelingen, og som medlem af Underkomitéen for Åndelig og Emotionel Omsorg bidrog han til retningslinjerne for at yde åndelig og emotionel omsorg ved katastrofer.

”Dette brev bekræfter, at Scientology Kirkens Frivillige Hjælpere er medlemmer af vores frivillige beredskab. Deres engagerede, uddannede og pligtopfyldende hold af frivillige har hjulpet katastrofeofre inden for vores ansvarsområde med faciliteter og afhjælpning af traumer, stress og udmattelse. Vi vil uden tøven anbefale de Frivillige Hjælpere til regeringer, nødhjælpsorganisationer og koordinatorer i alle de lande, der er blevet ramt af den seneste tsunami. De vil uden tvivl kunne hjælpe og støtte dem i deres redningsaktioner.” – Center for katastrofeledelse, Johannesburg, Sydafrika

”Jeg takker jeres team af Frivillige Scientology Hjælpere i London inderligt for den hjælp, I har ydet os i London City efter de ødelæggende bombninger. Den tid og den indsats, I frivilligt har ydet med at assistere os i nattetimerne, er blevet modtaget med taknemmelighed. På vegne af den overordnede kommando og alle mine officerer vil jeg gerne viderebringe vores taknemmelighed til jeres nødhjælpshold ved katastrofen i London.” – Overpolitiinspektør, Bishopsgate Politistation, London City.

”Disse engle kom ud af den blå luft midt i et kaos og uden fanfare. De præsenterede sig og sagde: ’Vi er kommet for at hjælpe.’”

”Vi ønsker at vise vores oprigtige taknemmelighed over den støtte, der blev ydet af Scientology Kirkens Frivillige Hjælpere under krisen med skovbrandene i New South Wales. I kraft af jeres hjælp var områdets brandvæsen i stand til at opretholde en effektiv brandslukningsstyrke.” – Brandchef i New South Wales’ brandvæsen, Australien

”Holdet med Frivillige Scientology Hjælpere har i sandhed hjulpet til med at genoprette det mentale og åndelige velvære hos de personer, der har været påvirket af jordskælvet og tsunamien i Banda Aceh. Vi forventer, at alle involverede personer hjælper dette hold med at udføre deres opgaver i marken.” – Militærets distriktskommandør, Banda Aceh, Indonesien

”Det giver mig en stærk følelse af have opnået noget, nu da vi er blevet færdige med dette tre-ugers uddannelsesprogram om kommunikation og andre færdigheder, der leveres af de Frivillige Scientology Hjælperes Goodwillturné i Indien. Jeg er stolt over, at dette uddannelsesprogram blev udført på min beskedne anmodning.” – Kommandør, den centrale reservepolitistyrke, New Delhi, Indien

På et år har
520
HOLD AF
FRIVILLIGE HJÆLPERE
rejst
275000
km
OG HJULPET
1,2
MILLIONER
MENNESKER

”Disse engle kom ud af den blå luft midt i et kaos og uden fanfare. De præsenterede sig og sagde: ’Vi er kommet for at hjælpe.’” – Koordinator for katastrofeberedskabet, Christchurch, New Zealand

”Vi takker jer for den værdifulde tid I tilbragte sammen med os, hvor I leverede et seminar om etik og nødsituationer. Med denne viden kan vi fortsætte med det humanitære arbejde, som vi har udført i 98 år her i byen og samtidig holde os tro mod Røde Kors’ fundamentale principper, der udgør fundamentet i vores daglige aktiviteter.” – Præsidenten for Røde Kors i La Serena, Chile

”Jeg ønsker at vise min taknemmelighed og anerkendelse af de modtagne ydelser fra de Frivillige Scientology Hjælpere i Uganda. De har styrket vores lokalsamfund med færdigheder i at forbedre tilværelsen under de seminarer, der blev afholdt i de 15 distrikter i Uganda – alt sammen med det formål at forbedre fredelig sameksistens.” – Præsidentens særlige assistent, Republikken Uganda

I lighed med, at de Frivillige Hjælperes gule bluser bliver varmt modtaget i katastrofeområderne, så er de Frivillige Hjælperes turnéers gule telte altid et velkomment syn i by- og landområder.

Scientology kirker verden over sponserer disse omrejsende informationscentre, der oprettes i bymidter eller i afsides landsbyer. De er åbne for alle og tilbyder workshops og foredrag om emner lige fra ægteskab og familieproblemer til håndtering af stress og undertrykkelse og fra genopretning af ærlighed og integritet til at løse problemer på arbejdspladsen. Frivillige Hjælpere leverer også seminarer til politiet, udrykningspersonale og lokale nødhjælpsorganisationer.

Lokale notabiliteter byder turnéerne velkommen, klipper silkesnoren for at kundgøre deres ankomst og anerkender turnéernes værdi for lokalsamfundet. Frivillige Hjælpere svarer ved at bringe hjælp til tusinder ad gangen, og de videregiver viden og kompetencer, der kan gøre folk i stand til bedre at hjælpe sig selv og andre.

”Den viden, I gav os, er et lys på vejen til et lykkeligere liv.”

”På egne og mit holds vegne takker jeg hjerteligt de Frivillige Hjælpere fra den Transsibiriske Goodwill-turné for de seminarer om effektiv kommunikation og om, hvordan man opnår succes, som I afholdt for os. Seminarer baseret på den velkendte menneskeven og filosof L. Ron Hubbards opdagelser. Den viden, I gav os, er et lys på vejen til et lykkeligere liv. Denne viden har hjulpet os til at indse, at mennesket er forudbestemt til at tjene andre med sine evner, talenter og viden. Vi ønsker jer al mulig succes med jeres noble mission.” – Virksomhedsleder i Chita, Rusland

”Tak for alt det gode, I har gjort for vores folk i Zambia. De, der har gennemgået jeres uddannelse, værdsætter jeres arbejde, specielt fordi det er rettet mod de folk i verden, som har det svært og er blevet marginaliseret, og det er med til at ændre destruktiv menneskelig adfærd. Vi ønsker jer held og lykke med jeres bestræbelser.” – Direktør i Undervisningsministeriet i Zambia

GENOPBYGNING AF TILVÆRELSEN I

SAMOA

I december 2012 ramtes Samoa af en tyfon, der resulterede i 5.000 hjemløse, 11 forsvundne og 5 døde. Det meste af øen Upolu, hvor hovedstaden befinder sig, mistede alle el-ledninger, og huse og træer over hele øen blev jævnet med jorden. Frivillige Hjælpere, der samarbejder med den nationale katastrofestyrelse og med paraplyorganisationen for ikke-statslige organisationer, hjalp tusinder i evakueringslejre og afholdt nødhjælps-seminarer ved Samoa College og andre skoler.

Det var ikke første gang, de Frivillige Hjælpere var på pletten for at hjælpe samoanere under en katastrofe. I 2007 uddannede en af de Frivillige Hjælperes goodwill-turnéer Samoas politi og brandvæsen i katastrofeberedskab og andre af de Frivillige Hjælperes kompetenceområder. Samoas premiereminister anerkendte dem for deres bidrag.

”Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed over, at de Frivillige Scientology Hjælpere har inkluderet Samoa blandt de lande, I har besluttet at hjælpe gennem jeres uddannelsesprogram i katastrofeberedskab.” – Premierminister, Samoa

HJÆLPER TIL I KRISETIDER I

LONDON

Frivillige Hjælpere har været aktive og hjulpet under nogle af de værste kriser i moderne tid. Da terroristbomber eksploderede i Londons undergrundsbane, dannede 250 Frivillige Hjælpere seks katastrofeberedskabshold for at hjælpe de traumatiserede overlevende i sikkerhed, og de var med til at aflaste de udmattede redningsarbejdere.

Nogle år senere, da der opstod optøjer i London efter et politiskyderi, var Frivillige Hjælpere på pletten for at hjælpe til med oprydningen og for at give åndelig førstehjælp, så politiet kunne komme sig hurtigt over deres udmattelse og stress.

Senere i 2014 hjalp hold af Frivillige Hjælpere til ved redningsoperationer efter alvorlige oversvømmelser med sikring af boliger, levering af mad og forsyninger samt levering af åndelig assistance for at afhjælpe chok og traumer.

”Jeg er fungerende politichef i London, og jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på det storartede arbejde, jeres Frivillige Hjælpere udfører, og på deres engagement, deres venlige gemyt og deres professionalisme. Disse unge mennesker er en inspiration for vores ungdom.” – Politichef, Metropolitan Police Service