INTRODUKTION

VI OPLYSER MENNESKER OVERALT I VERDEN
OM MENNESKERETTIGHEDER

Vi står dagligt over for nyheder om etniske konflikter, umenneskelige handlinger, interne uroligheder og krig.

Medierne er fulde af historier om overtrædelser af menneskerettighederne – fra husspektakler og mobning i skolen til korruption, fattigdom og diskriminering sanktioneret af regeringer. Samtidig ved størstedelen af Jordens befolkning ikke, hvad menneskerettighederne er, og at de er berettigede til dem.

1,5
MILLIONER
børn
SÆLGES
hvert år
VERDEN
OVER

Amnesty International rapporterer om overtrædelser af menneskerettighederne i 160 lande – og det er ikke kun udviklingslande. Ca. 18.000 enkeltpersoner smugles ind i De Forenede Stater hvert år, og mange af dem er tvunget ud i seksuel og arbejdsmæssig udbytning. Det vurderes, at 1,5 millioner børn i alderen 6-13 hvert år udsættes for menneskehandel rundt om i verden. Yderligere 171 millioner – de fleste under 15 år – arbejder under farlige forhold.

I over 40 år har scientologer været forkæmpere for De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne. I 1969 genoptrykte L. Ron Hubbard FN’s Verdenserklæring i kirkens tidsskrift, Freedom, hvor han skrev:

”De Forenede Nationer kom med løsningen. Et fravær af menneskerettigheder bragte regeringer i vanære og truede deres styre. Meget få regeringer har ført så meget som et enkelt punkt fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne ud i livet. De regeringer har ikke fattet, at deres overlevelse afhænger fuldstændigt af, at de indfører sådanne reformer og på den måde giver deres folk en sag og en civilisation, der er værd at støtte, og som er folkets patriotisme værdig.”

Inspireret af L. Ron Hubbards ord om, at ”Menneskerettigheder skal gøres til en del af hverdagen og ikke kun være en idealistisk drøm,” støtter scientologer det, der har udviklet sig til at være et af verdens største græsrodsinitiativer for menneskerettigheder. I 1998 lancerede kirken den Europæiske Rejse for Religiøs Frihed, en maraton gennem 8 lande som bragte budskabet om menneskerettigheder ud til millioner. Den årlige maraton udvikledes til en 4.000 km ”multathlon” på tværs af Europa og efterfølgende i USA.

Nu om dage støtter kirken og medlemmerne græsrodsbevægelser uden for kirken, som oplyser om menneskerettigheder: Youth for Human Rights International (YHRI) – i Danmark Unge for Menneskerettigheder – og United for Human Rights – på dansk, United for Menneskerettigheder. YHRI, der blev grundlagt i 2001, lærer unge om menneskerettigheder og inspirerer dem til at blive værdifulde fortalere for tolerance og fred. I året for Verdenserklæringens 60-års jubilæum – 2008 – blev UHR grundlagt for at forene enkeltpersoner, organisationer og regeringer i arbejdet med at styrke bevidstheden om og respekten for menneskerettigheder overalt i samfundet.